TESTY Centrum Testowe TOMRA Sorting, Mülheim – Kärlich, Niemcy.W ramach realizacji partnerskiego projektu p.t. „Wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii odzysku metali” pomiędzy firmami TOMRA Sorting AS a Wtór-Steel Sp. z o.o. pod patronatem programu „Green Industry Innovation Programme Poland”. Zgodnie z wynikających z niego uzgodnień dotyczących zakresu oraz obowiązków partnerstwa w dniach 30.06.2015 – 01.07.2015 zostały przeprowadzone testy w Centrum Testowym TOMRA Sorting, Mülheim – Kärlich, Niemcy. Nadrzędnym celem tych testów była:

 

  • symulacja procesu sortowania (z wykorzystaniem technologii która będzie miała zastosowanie w przedmiotowym projekcie), który ostatecznie będzie realizowany przez firmę Wtór-Steel Sp. z o.o.,
  • analiza poziomu udziałów metali w poszczególnych frakcjach granulometrycznych,
  • weryfikacja poziomów wydzielenia oraz finalnych czystości wysortowanych frakcji przy zakładanej przepustowości procesowej,
  • weryfikacja zużycia sprężonego powietrza dla danej frakcji materiałowej,
  • analiza gęstości nasypowych dla poszczególnych frakcji granulometrycznych.

 

Uzyskane podczas testu wyniki w postaci „raportu z testów” oraz przeprowadzone analizy techniczno-technologiczne pozwoliły na zoptymalizowanie i dostosowanie procesu sortowania do potrzeb jaki i uwarunkowań firmy Wtór-Steel Sp.z o.o.

IMG_1625 IMG_1597