Opis projektuXXI wiek przyniósł wysoki poziom postępu technologicznego w wielu dziedzinach. Powszechne stosowanie urządzeń elektronicznych spowodowało konieczność zminimalizowania wpływu urządzeń zużytych, takich jak samochody i sprzęt gospodarstwa domowego na środowisko. Każdego roku z pojazdów wycofanych z eksploatacji z krajów członkowskich UE powstaje około 8 do 9 milionów ton odpadów, które muszą być prawidłowo zagospodarowane. Jest oczywiste, że wytwarzania odpadów należy unikać w miarę możliwości, jednak musimy również skupić się na strategii zarządzania odpadami.

Projekt Wtór-Steel Sp. z o.o. zakłada wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej dla środowiska technologii, która zapewni znacznie wyższy poziom odzysku metali żelaznych i nieżelaznych z pozostałości po strzępieniu samochodów wytwarzanych w firmie w stosunku do poziomu osiągniętego do tej pory. Należy podkreślić, że odzysk metali nieżelaznych jest szczególnie ważny dla środowiska, gdyż ich ponowne użycie skutecznie przyczynia się do oszczędności, takich jak energia potrzebna do wytwarzania oryginalnych metali (oszczędność nawet do 95%). Również co bardzo istotne – emisja CO2 do atmosfery znacząco zmniejsza się dzięki tym działaniom.

Postrzępiarkowe odpady samochodowe powstają w wyniku obróbki złomu. Są to duże ilości odpadów (przetwarzanie 50 000 Mg odpadów generuje około 10 000 Mg z pozostałości samochodowych po strzępieniu, które w firmie Wtór-Steel są dalej wykorzystywane w procesach technologicznych w celu zapewnienia maksymalnego odzysku poszczególnych frakcji: metali żelaznych i nieżelaznych oraz frakcję składników do wytwarzania paliwa alternatywnego (RDF – paliwo pochodzące z odpadków).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca podjął decyzję o wdrożeniu nowej, przyjaznej dla środowiska technologii, która nie tylko zautomatyzuje ale i zoptymalizuje proces przetwarzania pozostałości po strzępieniu samochodów. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej konfiguracji urządzeń- uzyskamy technologię zapewniającą skuteczne odzyskiwanie frakcji materiału, głównie Fe, Cu, Al, Pb,Zn, stali nierdzewnej, kabli elektrycznych, „PCB” płytki obwodów drukowanych, które zawierają wiele cennych metali ziem rzadkich i metali szlachetnych. Oprócz odzysku metali, technologia jest w stanie automatycznego rozdzielania tworzyw sztucznych (PE, PP) i odzysku metali z innych odpadów, m.in. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Frakcje sortowane charakteryzują się wysoką czystością.

Metale żelazne zawierają znaczący procent żelaza, węgla i innych substancji, które tworzą stal. Istnieje silne zapotrzebowanie na sortowanie metali nieżelaznych ze względu na powszechne stosowanie produktów elektronicznych. Znaczenie metali nieżelaznych, PCB, miedzianego drutu i stali nierdzewnej z posortowanej z wycofanych z eksploatacji urządzeń wzrosła znacznie w ostatnich latach i nadal rośnie. Nadające się do wykorzystania produkty, muszą być traktowane w wysokim stopniu czystości.