Green Industry Innovation Programme PolandNorweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie)
Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii”

Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii” (zwany dalej Programem) jest programem rozwojowym dla przedsiębiorstw mającym na celu zwiększenie konkurencyjności firm przyjaznych środowisku, w tym ekologizację istniejących branż przemysłu i innowacje w zakresie zielonych technologii.
Hasłem Programu Innowacji w zakresie zielonych technologii jest: „Dobre dla biznesu – dobre dla środowiska”. Celem wszystkich projektów, które otrzymają finansowanie w ramach tego Programu musi być docelowo poprawa wyników przedsiębiorstwa w zakresie działań pro-ekologicznych firmy.
Szczególnym efektem Programu ma być „Realizacja możliwości rozwoju w zakresie ekologizacji gospodarki europejskiej”.
Operatorem Programu jest Innovation Norway, norweska instytucja państwowa podlegająca Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.
Podczas wdrażania Funduszy Norweskich stosuje się najwyższy stopień przejrzystości, odpowiedzialności i gospodarności, a także z zasady dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równego statusu płci i równości szans.

Całkowita kwota alokacji na współfinansowanie projektów w tym Programie wynosi 17 783 000 Euro w ramach Indywidualnego Schematu Grantowego Systemu Projektów Indywidualnych.