Cel projektuKwestie w zakresie zrównoważonego rozwoju zyskały ostatnio na popularności i nie są tylko pustym sloganem, stały się powszechne, ale również zostały postrzegane jako stałe podejście biznesowe. Postęp technologiczny w dzisiejszych czasach otwiera świat na nowe perspektywy. Jednak to również stwarza wiele zagrożeń, wśród których jednym z najważniejszych jest gospodarka odpadami. Tony wycofanych z eksploatacji urządzeń elektronicznych, takich jak urządzenia gospodarstwa domowego lub samochodów są codziennie usuwane na wysypisko, tworząc niebezpieczeństwo dla gleby, wody i zanieczyszczenia powietrza. Niewątpliwie z roku na rok silna potrzeba ochrony środowiska rośnie. Odzysk i recykling poszczególnych odpadów jest jednym z najlepszych rozwiązań do zarządzania dużych ilości śmieci. Branża gospodarką odpadami powinna zapewnić najlepsze sposoby, aby odzyskać i recyklingować odpady, tak dużo, jak to możliwe, i kiedy przynosi to oczywiste korzyści dla środowiska.
Opisane powyżej projekt jest prawdziwym przykładem, jak nowoczesne innowacyjne rozwiązania można zastosować, w celu podtrzymania stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa, ale również do wprowadzania działania, które są przyjazne dla środowiska. Dzięki realizacji tego projektu Wtór-Steel będzie miał szansę być pionierem w sektorze odzysku metali. Know-how, jak również wsparcie technologiczne partnera norweskiego daje bezcenne, wzajemne korzyści. To będzie nie tylko wzmocnienie stosunków dwustronnych między dwoma krajami – Polski i Norwegii, ale również przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie postępu technologicznego Europy Wschodniej branży recyklingu, co w porównaniu z krajami zachodnimi jest nadal na niskim poziomie. Partnerstwo jest wielką szansą dla partnera projektu, aby poznać czynniki, które determinują rozwój przemysłu recyklingu w tej części Europy oraz dostosować swoją ofertę do potrzeb.
Dzięki temu projektowi – Wtór-Steel zwiększy swoją konkurencyjność z powodu poprawy czystości i jakości produktu na skutek lepszej precyzji sortowania, wyższej efektywności i wydajności, niższych kosztów eksploatacji nowej linii sortowni. Wdrażanie nowych technologii jest kluczowym czynnikiem dla dalszego rozwoju firmy. Należy podkreślić duży wpływ na środowisko (wewnętrzne oraz zewnętrzne) projektu. Odzysk i recykling metali prowadzi do redukcji emisji CO2, zmniejszenie energii potrzebnej do produkcji metali (w porównaniu z produkcją z rudy), ochrony zasobów naturalnych i zmniejszenia składowania odpadów.

Podsumowując, wprowadzenie lepszych technologii gospodarowania odpadami jest bezwarunkowym koniecznym aspektem rozwoju gospodarczego. Zewnętrzne wsparcie finansowe dla prywatnych firm, które działają w tym sektorze jest uzasadnione nie tylko z ich perspektywy, ale także dla trwałego rozwoju gospodarki narodowej jako całości.

Głównymi wynikami projektu będą:
1. Implementacja innowacyjnej technologii przyjaznej środowisku, która będzie opata na nowoczesnych czujnikach (na poziomie firmy oraz przemysłu)
2. Wprowadzenie na rynek nowych i polepszonych produktów (możliwość sortowania mniejszych części metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, przewodów miedzianych oraz obwodów drukowanych)
3. Polepszenie czystości oraz jakości posortowanego materiału. Może to prowadzić do nawiązania nowych długoterminowych kontaktów z wymagającymi klientami, w tym z zagranicy)
4., Stworzenie dwóch nowych miejsc pracy
5. Wysoka wydajność linii produkcyjnej, oszczędność energii przy sortowaniu 1 tony złomu postrzępiarkowego w porównaniu do istniejącej linii sortowniczej
6. Polepszenie precyzji – najmniejsze części złomu są rozpoznawane
7. Polepszenie gospodarowania odpadami – mniej materiałów będzie magazynowanych na składowiskach odpadów
8. Wyższa wydajność – 10 tyś. do 14 tyś. ton złomu postrzępiarkowego rocznie
9. Optymalizacja kosztów produkcji/ niższe koszty eksploatacyjne
10. Prawie kompletna automatyzacja procesu sortowania
11. Zwiększenie przychodów