ProjektImplementation of innovative, environmentally friendly technology for recovery of metals.

Wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii odzysku metali.

Projekt w ramach programu Green Industry Innovation Programme for Poland.

Operatorem programu jest publiczne przedsiębiorstwo Innovation Norway. Jego udziały posiadają: norweskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołóstwa oraz norweskie jednostki samorządu terytorialnego (ang. County Municipalities).

Green Industry Innovation Prorgamme for Poland został opracowany przez IN razem z polskimi: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

projekt