CSRBez tytułu

Szeroko stosowana polityka zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz ochrona środowiska.

stock-illustration-35378126-3d-shiny-red-number-2

Promocja równości w związku z zatrudnieniem i warunkami pracy.

Firma szanuje zasady równości kobiet i mężczyzn oraz polityki niedyskryminacji, określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.

MTAyNHg3Njg,13883122_13883126

Wkład w pozytywny rozwój społeczności lokalnej poprzez:

  • Finansowanie klubów sportowych

  • Punkt nieodpłatnego odbioru odpadów elektronicznych w firmie Wtór-Steel Sp. z o.o.

pay-634911_640

Lekcje w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży mające na celu generację „odpowiedzialnych dorosłych- jutra” będzie to inicjatywa realizowana we współpracy z lokalnymi szkołami podstawowymi, jak i szkołami ponadgimnazjalnych w celu budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, mające na celu pokazanie znaczenia recyklingu.

Nauczanie w klasie na temat zasobów naturalnych Ziemi i roli ponownego wykorzystania i recyklingu w dzisiejszych czasach dla świata może nie wystarczyć. Nie ma lepszego sposobu, by przekonać młodych ludzi, niż dać im prawdziwy przykład i pokazać, jak można postępować z odpadami.

CSR